PERMANENT

Het Kamer van Koophandelnummer  is 63291703

 

Statuten ZorgCollectiefWanroij 11 mei 2015

 

Huishoudelijk Reglement ZCW 22 maart 2016

 

Zorg Collectief Wanroij is een algemeen nut beogende instelling, en heeft  hier voor de ANBI status verkregen.

 

ANBI beschikking ZCW belastingdienst 20151021