BESTUUR

Het bestuur wordt  door de leden gekozen en  vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken.

 

Contact informatie   

Functie Bestuur ZCW E-mail ZCW Telefoon
Voorzitter Huub van Boekel huub@hvanboekel.nl 0653816639
Secretaris Marco Verheijen marco@alacritate.nl 0629239088
Penningmeester Guus Bens guben24bc@gmail.com 0653831890
Bestuurslid Henny Brock brockhenny@gmail.com 0681864863
Bestuurslid Germa van de Weem Martens germavandeweem@gmail.com 0485451767
Bestuurslid Maridettte van der Zanden Geven maridett@msn.com 0653487788
Info algemeen Zorg Collectief Wanroij info@zcw.nu / zcwanroij@gmail.com 0653816639
Overige Informatie :
Webmaster Tonnie Derks derks48@gmail.com 0628637838
Bankrekening t.n.v. Vereniging  Zorgcollectief Wanroij  NL73RABO0303932236