NIEUWSBRIEF 29 NOVEMBER

Nieuwsbrief 29 November 2018

01/12/2018 by zcw1959nl

Gezond oud worden, kan dat?

Oud worden willen we allemaal, maar bij voorkeur wel
zo gezond en vitaal mogelijk. Niet alles heb je in eigen hand
maar dat je hier wel invloed op uit kunt oefenen is wel
duidelijk. Ook al krijg je te maken met een verminderde
vitaliteit ook dan nog heb je invloed op jouw persoonlijk
welbevinden.

Op donderdag 29 november a.s. organiseren wij in ’t Wapen
van Wanroij een thema avond over dit onderwerp waarop wij
iedereen van jong tot oud uitnodigen om aanwezig te zijn. De
aanvang is 19.30 uur, de toegang is gratis en je hoeft geen lid
te zijn van het ZCW.

Sprekers deze avond zijn mevrouw Nelleke Jongebreur, huisarts. Zij zal ingaan op vragen als
“wat is ouder worden? ”, “Wat is gezondheid?” en hoe gaan we hier mee om.
Als 2de spreker voor deze avond is aanwezig Antoinet Lommen, praktijkondersteuner van
onze huisartsenpraktijk. Zij vertelt u over haar werkzaamheden en de ondersteuning welke
zij biedt aan mensen die te maken hebben met een afnemende gezondheid en vitaliteit.
Maartje van den Heuvel, diëtiste zal met u in overleg gaan hoe het aanpassen van
eetgewoonten uw gezondheid wel degelijk kan beïnvloeden, maar ook problemen kan
voorkomen. Tenslotte zullen de fysiotherapeuten van FysioXperts spreken over hoe om te
gaan met fysieke beperkingen, afname van spierkracht bij een afnemende gezondheid en
welke rol zij daarin kunnen spelen om dit te verbeteren.
Kortom een zeer aantrekkelijke bijeenkomst met volop gelegenheid voor het stellen van
vragen.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

PRACHTIG RESULTAAT RABO CLUBKAS CAMPAGNE

Mede dankzij u allen hebben we dit jaar wederom een prachtig resultaat behaald bij de Rabo
Clubkas Campagne. De Rabobank stelt jaarlijks een deel van haar winst beschikbaar voor
verenigingen en stichtingen in haar werkgebied om zodoende de leefbaarheid in de dorpen
te bevorderen. Ook het ZCW heeft hier op ingeschreven en een beroep gedaan op alle leden
en andere inwoners in Wanroij om op haar te stemmen. Het resultaat wat we daar met de
steun van 246 stemmers mee behaald hebben is fantastisch. Tijdens de feestelijke uitreiking
op maandag 5 november j.l. kreeg onze penningmeester Guus Bens een cheque overhandigd
ter waarde van € 1.158,66. Met de inzet van dit bedrag kunnen we nog meer activiteiten en
voorzieningen realiseren voor onze leden.
Rabobank nogmaals bedankt voor deze bijdrage, alle stemmers ook jullie bedankt!!

 

Beste ZCW-Leden

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Een mooi jaar waarin we samen met jullie en onze vrijwilligers het ZCW verder
uitbouwden. Inmiddels zijn we niet meer weg te denken uit de Wanroijse gemeenschap en
hebben samen Wanroij weer een stukje mooier gemaakt.
Met dit resultaat in gedachte wenst het bestuur van Zorg Collectief Wanroij jullie allen een
fijne tijd met mooie kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.
Bestuur ZCW